Các Tài Thương Mại Quốc Tế Tòa ÁnCác Tài thương Mại Quốc tế Tòa án ở Phòng thương Mại và Ngành công nghiệp của Liên bang nga (ICAC tại doanh số CÂN) là một độc lập vĩnh viễn tổ chức trọng tài nằm ở Moscow.

Nó là người thừa kế để các Ngoại Thương Trọng tài hoa Hồng (FTAC), legislatively tạo ra trong năm.

Khóa huấn luyện của các ICAC và MAC Tổng thống Alexei Kostin xuất hiện trong bộ sưu tập của the Hague học Viện của pháp Luật Quốc tế Phó tổng thống của các ICAC giáo sư

Ivan Zykin tham gia cuộc họp của Nhóm làm Việc II (giải Quyết tranh Chấp) của TÔI là Tổng thống của các ICAC và MAC tại WILLIAM Nga đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết với Anh và ai-len đồng nghiệp