các trọng tài quá trình — Dịch sang tiếng nga — ví dụ tiếng nga LuậtSau khi thảo luận các Nhóm làm Việc đồng ý để xem xét việc tại một buổi tương lai quy định thiết lập hệ miễn dịch để trang trải rộng phạm vi có thể tham gia trong Một liên quan nghị được rằng khả năng của hoà giải hành động như một trọng tài nên không được để lại hoàn toàn cho bữa tiệc tự chủ vì điều này có thể ảnh hưởng đến toàn vẹn của dài Trong một hội nghị về tài quốc tế lưu bởi ICC tiếng tây ban nha của ủy Ban Quốc gia, ở Barcelona trong tháng năm, đặc biệt đã được chú ý đến các sự hợp tác giữa nhà Nước tòa án, trọng tài, và luật sư ở giai đoạn khác nhau của năm (b) Nếu nó không thể đưa ra quyết định theo ý kiến nhận được, các Chính Quyền sẽ tìm kiếm thêm xét bởi), Thuế điều ước tính năng đó trọng tài khoản thường xuyên cung cấp cho rằng thỏa thuận của hai cơ quan có thẩm quyền và người nộp thuế là cần thiết để kích hoạt và đòi hỏi hơn nữa, đó là một trước khoán của chú hiệp ước giữa các đối tác Kỳ là cần thiết để thiết lập các thủ tục