Có được một đại Lý ngoại Hối giấy Phép thương Mại Tiền ở Nga — Chỉ PrivatumTrước khi ngày một trong số, không có quy định ở Nga quản đổi tiền tệ, thường được biết đến như Hối.

Nó là lớn nhất, lỏng nhất trên thị trường, trong thế giới với một trung bình giao dịch hàng ngày khối lượng quá năm nghìn tỷ USD. Rõ ràng là có rất nhiều cơ hội trong trường trao đổi tiền tệ, nhưng để tham gia vào này hoạt động hợp pháp ở Nga, bây giờ anh phải có được giấy phép và đáp ứng yêu cầu bổ sung.

Chúng tôi giải thích những yêu cầu này ở đây

Đại lý ngoại hối hoạt động được công nhận là hoạt động của làm thỏa thuận trên danh nghĩa của riêng bạn và chi phí của bạn với các cá nhân, những người đang tự làm chủ doanh nghiệp và không phải là một phần của trao đổi thương mại. Hiện nay, một cách hợp pháp để thực hiện điều này hoạt động ở Nga, một ngoại Hối đại lý phải: một Khi có giấy phép, một đại lý ngoại Hối có thể không kết hợp của mình hoạt động với các hoạt động chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán hay với bất kỳ hoạt động khác. Các luật còn thiết lập các yêu cầu thêm vào lý ngoại Hối và thủ tục cho quy định các hoạt động của đại lý ngoại Hối SROs. Đặc biệt, Chỉ thị của các Ngân hàng của Nga sẽ quyết định sau đây: Hơn nữa, thêm yêu cầu được giới thiệu để điều chỉnh quảng cáo của đại lý ngoại Hối dịch vụ. Bởi vì những quy định mới của nga thị trường chứng khoán đang phức tạp, chúng tôi khuyên tư vấn chuyên nghiệp nga luật sư để có được một đại lý ngoại Hối giấy phép và để nhập vào một SRO. Có kinh nghiệm kinh doanh luật sư Ti Privatum sẽ giúp ở giai đoạn đầu tiên để xác định nếu các công ty muốn có được giấy phép đáp ứng mọi yêu cầu và nếu nó có tất cả các tài liệu và cơ sở hạ tầng cần thiết để có được giấy phép. Chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ để chuẩn bị và gửi một số tài liệu cho các Ngân hàng Trung ương Liên bang nga, và điều khiển quá trình nhận được giấy phép. Trong trường hợp phức tạp theo dõi hỗ trợ trong quá trình lấy một đại lý ngoại Hối giấy phép, chúng tôi thực hiện công việc sau đây: Chuẩn bị tài liệu để nộp cho các Ngân hàng của Nga thường mất một đến hai tháng. Các Ngân hàng Trung ương của Liên bang nga xem xét các tài liệu và làm cho một quyết định hoặc từ chối của giấy phép trong vòng sáu mươi ngày từ ngày nhận của các thiết lập của các tài liệu từ một đại lý ngoại Hối.

Tổng cộng thu được một giấy phép mất ít nhất bốn, năm tháng

Nếu bạn đang lập kế hoạch để tham gia vào việc kinh doanh của thương mại ngoại tệ ở Nga, hãy chắc chắn rằng bạn đi về nó đúng cách để ngăn chặn sự chậm trễ và giữ hoạt động hợp pháp. Kết nối với chúng tôi qua link trên trang này và chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn sớm để thảo luận về những gì anh cần phải làm gì để trở thành một đại lý ngoại Hối