Kính Lúp Sao ChépKhóa học này được thiết kế cho những người có ý định thực hiện kinh doanh ở Nga

Đó là lý do tại sao kiến thức của luật và khả năng để sử dụng công cụ pháp lý, để đạt được mục tiêu rất quan trọng cho một doanh nhân có không ít hơn kiến thức trong lĩnh vực tài chính và quản lý

Các khóa học tổng quát vào các vấn đề quan trọng nhất như: nga chính trị hợp pháp và tư pháp, hệ thống nước ngoài đầu tư chính sách ngoại thương, thức phổ biến nhất của pháp luật sự ở Nga trong nhà đầu tư ngoại định hoạt động kinh doanh ở Nga etc hoàn hảo