Ký một Hợp đồng với một công Ty ngaphải tôn trọng quy định của Dân sự Mã để có giá trị

Tôi hài lòng bởi những cộng tác với họ, bởi vì họ chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng của tôi quan tâm đến việc kinh doanh ở đất nước này