món quà hợp đồng — Dịch sang tiếng nga — ví dụ tiếng nga LuậtMới tổ chức pháp lý đã được giới thiệu trong lĩnh vực của các quyền của các con, lẫn nhau tập thể dục của cha mẹ quyền bảo hộ chống bạo lực, hòa vấn đề hôn nhân hợp đồng, ủy Ban tư Vấn hiểu rằng Tổng thư Ký dự định để theo đuổi các lựa chọn của trực tuyến hàng của liên Hiệp Quốc, trùng hợp với sự trở lại của mình để mới được cải tạo Chung lắp Ráp vũ trụ bắt đầu tháng chín năm để đảm bảo giá cạnh tranh và thu nhập vào Tổ chức. Năm. Các nguyên tắc không độc quyền sử dụng đề cập đến các hoạt động của một doanh nghiệp thay mặt cho riêng mình và không trong tình huống mà thực thể được tham gia Tổ chức để hành động trên danh nghĩa của nó, e.g, một UN.

là báo chí phương tiện truyền thông, hỏi ý kiến về Tor các công ty phi lợi nhuận: hiệu câu hỏi, và liên kết phối hợp, thiếu tá liên kết phối hợp