một đơn kiệnđã kết nối trực tiếp với các vấn đề của chính yêu cầu Tòa án đã lấy tài khoản của các đặc biệt khía cạnh của mỗi trường hợp