Một hướng dẫn đầy đủ để thuế ở Nga — Người nước ngoài hướng Dẫn Nga — luật Sư ngaKhi nào thuế ở Nga áp dụng đến trên toàn thế giới thu nhập. Hướng dẫn này giải thích người đã để trả tiền thuế ở Nga và lúc đó tỷ lệ cá nhân thuế thu nhập của công ty thuế. Nếu bạn chuyển đến sống, nghỉ hưu, hay công việc ở Nga, bạn sẽ thường được trách nhiệm phải trả tiền thuế ở Nga trên toàn thế giới thu nhập. Cả hai công dân nước ngoài làm việc và các công ty tham gia trong các hoạt động kinh doanh ở Nga phải trả nga thuế (là thuế ở nga). Nga thuế giá khác nhau tùy thuộc vào việc anh đang phân loại như là một công dân hay không cư trú nga nộp thuế. Thuế giá rẻ ở Nga là cao hơn cho không cư trú và khấu trừ thuế không thường có sẵn. Cư dân trả khoảng nửa tiếng nga thuế thu nhập đánh giá như không cư trú, cũng như điều kiện để tuyên bố một số trừ. Hướng dẫn này giải thích người đã để trả tiền thuế ở Nga, người nga mức thuế cho người dân và không cư trú, cộng với khác chịu trách nhiệm nga thuế trên tài sản, tăng vốn và hàng hóa và dịch vụ (tiếng nga THUẾ). Bất kỳ người nước ngoài nhận được một khoản thu nhập từ một nguồn, có nghĩa vụ phải trả tiền thuế thu nhập cá nhân ở Nga. Nếu bạn sống ở đất nước trong hơn ngày mỗi năm và đã được cấp một pháp lý nga giấy phép cư trú, bạn thuế thấp hơn không cư trú. Các doanh nghiệp cá nhân như tự do, các nhà thầu và trả tiền tư vấn thuế thu nhập cá nhân của họ kinh doanh thu nhập cho dù từ một nguồn của nga hay từ nước ngoài. Quốc tế, tổ chức của công ty đang nghĩa vụ để trả tiền thuế tại một tỷ lệ hai mươi trên lợi nhuận cộng thêm thuế. Tìm hiểu thêm trong chúng tôi hướng dẫn đầy đủ để nga công ty và khấu trừ thuế. Mặc dù sự thật rằng mọi công dân MỸ và Thẻ Xanh là cần thiết để khai thuế với IRS thậm chí khi sống ở nước ngoài, nhiều người vẫn không làm như vậy. Nhiều người không biết các nghĩa vụ này, nghĩ rằng như một người nước ngoài họ không cần phải trả tiền hoặc nộp thuế trong CHÚNG ta.

Để biết thêm thông tin, và giúp nộp hồ sơ của CHÚNG tôi thuế trở về từ Nga, hãy liên hệ với các khoản Thuế cho Người nước ngoài và xem hướng dẫn của chúng tôi để đóng thuế cho người Mỹ, người nước ngoài. Nga của hệ thống thuế là một hệ thống phức tạp, quy định của nga Thuế (XEM). Nói chung, các Thuế nga là dự định là một quốc gia sắp xếp cho khu vực liên bang lẫn địa phương thuế, nhưng loại bỏ thuế trên hải quan. Hệ thống sử dụng khiêm tốn thoái lui thuế hoặc căn hộ giá rẻ và được đánh giá cao nhất cho một bang, nó vô cùng dựa trên lợi nhuận từ khí đốt tự nhiên và dầu mỏ tổ chức. Thuế nga năm chạy từ một tháng ba mươi-một tháng mười hai. Thuế sẽ được nộp Thuế liên Bang bằng cách sử dụng một hình thức được gọi là Khai Thuế. Trả lại phải đệ trình trước khi ba mươi ngày và ngày cuối cùng để trả tiền thuế là nga mười lăm ngày. Tiếng anh thông tin có thể được tìm thấy trên web của Vụ Thuế liên Bang Nga, cho dù thêm thông tin về hình thức là chỉ có ở nga. Tập đoàn lớn có thể áp dụng điện tử thông qua một phần mềm đặc biệt là không thể truy cập cho công sử dụng. Cho một công ty, đó là bắt buộc phải đăng ký tại các nga thuế nếu nó có ý định làm kinh doanh hơn ba mươi ngày trong một năm. Một nhân viên phải thông báo cho cơ quan thuế qua chủ nhân của họ trong vòng mười ngày của đang làm việc. Những người giữ chính thức cư trú ở Nga trả mười ba thuế thu nhập và không cư dân trả ba mươi. Cổ tức thuế thu nhập tỷ lệ cho người nga là chín và nó là mười lăm cho không cư trú. Ngoại lệ quy tắc này không tồn tại tìm hiểu thêm trong hướng dẫn của chúng tôi để nga thuế thu nhập. Nếu bạn đang làm việc, anh làm việc cho công ty chịu trách nhiệm cho đăng ký thuế thu nhập với các cơ quan thuế, và trừ nga thuế của tiền lương. Không cư trú sẽ bị đánh thuế ở Nga với một tỷ lệ ba mươi đầu tiên ngày, thậm chí nếu bạn đang ở trên một tháng hợp đồng. Nếu bạn nhận được chính thức, hoặc nơi cư trú ở lại lâu hơn ngày của bạn nga thuế có thể được giảm để mười ba và bất kỳ trả tiền quá nhiều trong thời gian tạm được hoàn lại. Trong một số trường hợp không cư trú có thể được miễn thuế nga đánh giá của ba mươi nếu được trạng thái di chuyển như một cao trình độ chuyên môn. Trong hoàn cảnh như vậy thu nhập được đánh thuế ở Nga ở điển hình đánh giá mười ba. Nếu bạn muốn để tập tin cho các khoản, họ chỉ áp dụng đến thu nhập thể mười ba nga mức thuế. Họ không áp dụng để trả tiền thuế ở bất kỳ khác. Khai báo cho khấu trừ thuế có thể được nộp bất cứ lúc nào trong suốt những năm.

Có rất nhiều cách để nộp thuế ở Nga

Phương pháp đơn giản nhất là mạng, mặc dù cũng có lựa chọn để trả tiền cá nhân ở nga thuế hoặc qua một tài khoản ngân hàng. Bạn cũng có thể sử dụng một người được ủy quyền của công ty và trả phí quản lý. Bạn nên giữ bản sao của những thanh toán tài liệu và bất kỳ khác, thuế liên quan tài liệu cho đến bốn năm. Ngoài ra, sau khi gửi một tờ khai thuế người nộp thuế có thể liên lạc với nga cơ quan thuế để kiểm tra xem có được thêm thuế, lệ phí hoặc tốt nợ. Nga THUẾ (Thuế giá Trị gia tăng) được trả tiền khi mua dịch vụ hay hoá tại một tiêu chuẩn đánh giá của hai mươi. Đó là một giảm THUẾ ở Nga trên một số những điều như thực phẩm, giày, một số các mục y tế và quần áo của trẻ em, thiết lập một ten, trong khi nào cần thiết mục phải chịu không nga THUẾ. Nó nên ý rằng giá bạn thấy trên hàng luôn luôn có một nga đã bao gồm. Người nước ngoài phải trả tiền THUẾ ở nga trên tất cả mua sắm và không thể trở về, nếu sống ở Nga, nhưng nó có thể cho du khách. Thủ đô lợi nhuận cho người không cư trú ở Nga đang đánh thuế tại một tỷ lệ hai mươi. Thuế lợi nhuận được tổng thu nhập hoặc bán giá mà không cần phải bớt cho chi phí mua hoặc các chi phí. Cho thuê thu nhập được bằng cách cư dân bị đánh thuế tại mười ba tuổi, trong khi không cư trú có thể đến một mức thuế của ba mươi, đó là thường rút vào các nguồn. Nếu nó được nhận bởi một pháp mà không có một thường tổ chức ở Nga, bạn cũng có thể giữ thuế thu nhập vào tổng thuê một chiếc tại ba mươi. Tài sản của nga thuế được trả bởi chủ ở một tỷ lệ tối đa của hai của các giá trị của tài sản, tùy thuộc vào giá trị của tài sản như xác định trong một tháng: tài Sản thuế ở Nga là trả phí hàng năm là một phần thuế của bạn trở ứng dụng. Thêm thông tin về tài sản của nga thuế là giải thích của nga cơ quan thuế. Có một ít khác biệt khi nói đến thuế đất ở Nga. Bất kỳ chủ sở hữu của đất và một bất động sản nằm trên nó trả tiền thuế nga lập tỷ lệ của chính quyền địa phương, mặc dù tỷ lệ thường được xác định xuống. ba trong số các giá trị đất bất kể đất được sử dụng cho nhà ở nông mục đích. Cho đất sử dụng khác hơn nông dân cư hoặc tiện ích cơ sở hạ tầng một mức thuế của.

năm có thể áp dụng

Quá trình thanh toán tương tự như tài sản thuế. Các tiêu chuẩn đánh giá của Nga công ty thuế hiện hai mươi, từ mà mười tám đi đến quyền khu vực và hai người của chính phủ liên bang. Trong trường hợp đặc biệt, chính quyền địa phương, có thể giảm tỷ lệ thuế để.

năm theo ý của họ

Khi cho cổ tức lợi nhuận của các công ty nga chín trả thuế giá nếu cổ tức lợi nhuận đến từ công ty quốc tế, nó được đánh thuế tại mười lăm. Ngoài ra, quốc tế công ty hoạt động ở Nga và không có hiệp ước thuế thỏa thuận được đánh thuế ở hai mươi trên bản quyền và sở thích. Trong khi tổ chức với một khoản thu nhập của xung quanh, p. được đánh thuế ở trên ba mươi đóng góp xã hội, và nếu những lợi nhuận được thêm thêm một mười được trả. Các doanh nghiệp cá nhân không trả tiền lợi nhuận thuế và có thể cá nhân thuế thu nhập vào kinh doanh của họ lợi nhuận. Làm việc như một thương nhân duy nhất ở Nga là hơi phức tạp. Mặc dù bạn đang phân loại là một thực thể pháp lý và vì vậy chịu trách nhiệm cho việc kinh doanh nợ và tài sản, thuế có thể khước từ. Thương nhân duy nhất có rất ít liên hệ với cơ quan thuế. Điều gì là quan trọng khi đăng ký một doanh nghiệp như một thương nhân duy nhất, là anh có thích hợp Chủ Duy nhất giấy Phép. Để có được giấy phép như vậy, bạn phải gửi một bản dịch của hộ chiếu của anh cùng với một tạm thời hoặc thường trú visa và trả thẻ nước nhiệm vụ của tám trăm rúp. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn của chúng tôi để nga công ty đóng thuế