mua lại các công dân của liên bang NgaNga đã chuẩn bị một số lượng hướng dẫn các chính phủ dựa vào kết quả của sự làm việc truy cập vào các viễn Đông Lệnh của Bộ Tài chính của Liên bang nga từ