Nga bảo Vệ trí Tuệ tài Sản xuất. govTrong bất kỳ trường nước ngoài, công ty nên xem xét một số nguyên tắc chung cho hiệu quả quản lý trí tuệ của họ. Cho nền tảng trên những nguyên tắc hãy truy cập bài viết của chúng tôi trên bảo Vệ tài Sản trí Tuệ và cũng tham nhũng. Trong Nga vẫn còn trên Đặc biệt Ưu tiên Xem danh Sách, một báo cáo trên các nước tham gia vào đáng kể trí tuệ (sở hữu trí tuệ) hành vi vi phạm. Một vài nguyên tắc chung là quan trọng cho các công ty MỸ để có hiệu quả quản lý sở hữu trí tuệ ở Nga. Đầu tiên, điều quan trọng là phải có một tổng thể chiến thuật để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ ba, sở hữu trí tuệ phải được đăng ký để được thi hành theo luật pháp nga. Các công ty MỸ nên chủ động bước để bảo vệ họ trí tuệ ở Nga, bao gồm cả đăng ký hiệu của họ với những Vụ liên Bang để trí Tuệ (Rospatent) cũng như có bằng sáng chế được ghi lại trong Hải quan liên Bang nga của sở hữu trí tuệ đăng Ký. Điều quan trọng là công ty hiểu rằng trí tuệ chủ yếu là một riêng tư đúng và rằng chính Phủ MỸ nói chung là không thể thi hành quyền thay mặt cho riêng tư, cá nhân ở Nga. Trong khi chính Phủ hoa KỲ đang sẵn sàng để hỗ trợ, có được chút tin tưởng nếu đúng chủ đã không thực hiện bước cơ bản cần thiết để đảm bảo thực thi nó sở hữu trí tuệ. Nó luôn luôn là nên để tiến hành do siêng năng tiềm năng đối tác là đáng tin cậy các đối tác kinh doanh có thể là quan trọng, đồng minh trong việc bảo vệ quyền IP. Các Thương Mại Dịch vụ ở Nga có thể tạo ra một thẩm định báo cáo để hỗ trợ trong nỗ lực này. Ngoài ra, cho phép một doanh nghiệp để đăng ký quyền IP trên danh nghĩa của bạn bảo đảm xem xét cẩn thận. Làm như vậy có thể tạo ra một nguy cơ đối tác của bạn sẽ danh sách tự như IP chủ và không để chuyển giao các quyền khi quan hệ đối tác kết thúc. Đánh giá chặt chẽ cấu chi phí và làm giảm sự lợi nhuận (và khuyến khích)-sẽ được diễn viên xấu.

Dự án và bán hàng ở Nga yêu cầu liên tục chú ý

Như với tất cả các mối quan hệ đối tác, các công ty MỸ đang đề nghị cho làm việc với luật sư quen thuộc với luật pháp nga để tạo ra một mạnh mẽ hợp đồng đó bao gồm điều khoản không cạnh tranh. Các doanh nghiệp hoa KỲ đang khuyến khích liên hệ với các Thương Vụ hoa KỲ cho một danh sách của công ty luật đó có thể giúp bạn với đăng ký của trí tuệ. Nó cũng là đề nghị nhỏ, và vừa làm việc với công ty thương mại hiệp hội và các tổ chức để hỗ trợ sở hữu trí tuệ bảo vệ và ngăn chặn hàng giả