Nga bất động sản pháp luật nga-luật Sư nga trực TuyếnĐầu tư bất động sản cung cấp một trong những nhất an toàn và cách hiệu quả để đầu tư tiền

Từ một trong những Tháng năm, nó không còn có thể tạo ra đây ngay

Nơi này ngay đã tồn tại trên một Tháng ba năm, nó sẽ tiếp tục tồn tại. Quyền sở hữu đất cũng như quyền sở hữu khác được đề cập cao hơn phải được được đăng ký với các bang. Những quyền này trên đất trở thành chỉ có hiệu quả sau khi họ có được ghi nhận trong việc Thống nhất Nước đăng Ký Quyền Bất động Sản (các»tài Sản đăng Ký»). Quyền sở hữu của một tòa nhà hay một khu đất cũng như bất cứ trở ngại như vậy, quyền sở hữu (như một hợp đồng thuê thế chấp, hoặc xá) được xác nhận bởi các giấy chứng nhận quyền hoặc chiết xuất từ Chỗ đăng Ký. Một quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu khác được ghi vào Chỗ đăng Ký chỉ có thể là thử thách để tư pháp.

Nhà nước đăng ký quyền bất động sản là quy định của Nước Luật đăng Ký