Nga Đi du lịch nước Ngoài hộ Chiếu Mới NGA cơ QUANNGA cơ QUAN cung cấp nga Đi du lịch nước Ngoài hộ Chiếu dịch Vụ cho tất cả các công dân của Liên bang nga vĩnh viễn sống hay tạm trú ở Mỹ, Canada, và các quốc gia khác. Đây là những lựa chọn dành cho nhanh hộ Chiếu nga gia hạn cho người lớn và trẻ vị thành niên mười bốn năm tuổi và lên, người phải có một giá trị của nga hộ Chiếu Nội bộ tại thời điểm họ nộp đơn: Để áp dụng cho một mới đi du lịch hộ chiếu bạn phải có một giá trị của nga hộ chiếu nội bộ (hoặc ít nhất là một bản sao) hay trước đây của nga đi du lịch nước ngoài phải có hộ chiếu vẫn còn giá trị khi bạn áp dụng. Nếu bạn không có một giá trị của nga đi du lịch nước ngoài hộ chiếu hoặc một hợp lệ nội bộ hộ chiếu mày không đủ điều kiện để áp dụng cho một nga mới đi du lịch nước ngoài hộ chiếu. Nếu hoàn cảnh này hợp với bạn, bạn nên áp dụng cho một hộ chiếu mới nội bộ hoặc xác nhận quốc tịch nga. Tại thời điểm này, chúng tôi cung cấp hộ chiếu rằng sẽ có giá trị trong năm năm chỉ (không-thời gian hộ chiếu). Tạm thời chúng tôi không cung cấp mười năm hộ chiếu (thời gian) vì lý do kỹ thuật.

Đây là liên kết. Chúng ta có thể xử lý ứng dụng của bạn và gửi bạn những tài liệu với cá nhân không có xuất hiện hay các cuộc hẹn tại lãnh sự quán hay văn phòng của chúng tôi. Nếu bạn muốn trả bằng thẻ tín dụng, xin thông báo cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ gửi email cho bạn một liên kết an toàn để thanh toán.

Một bốn phí xử sẽ được áp dụng

Khi mới đi du lịch nước ngoài hộ chiếu đã sẵn sàng chúng tôi sẽ liên lạc bằng email và bao gồm một bản sao hộ chiếu của chính trang. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn với các nhãn vận chuyển trong đó có tất cả các thông tin, bao gồm một số theo dõi và thời gian ước tính giao hàng XIN lưu Ý: phí vận chuyển giao ở MỸ là bốn mươi đô-la (ngày đất chuyển).

Canada, vận chuyển khoản phí là năm mươi đô-la cho bốn ngày vận chuyển mặt đất

Nếu bạn cần một giải quyết nhanh giao hàng xin vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cho bạn biết giá