Nga — Ngân Hàng Hệ ThốngMặc dù cải tiến hơn nhiều năm qua, các ngân hàng của nga hệ thống vẫn đang phát triển trong cuộc họp vốn đầu tư và tín dụng nhu cầu của một phát triển nhanh chóng và động kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong khi các ngân hàng vụ ngân hàng nga vẫn còn hạn chế so với những gì có sẵn ở Hoa Kỳ, một công ty làm kinh doanh ở Nga có thể truy cập vào một mở rộng phạm vi của cơ bản dịch vụ cung cấp bởi một người lớn hơn ngân hàng thương mại. Trung tâm, Ngân hàng đã khai hoang điều hành giấy phép từ gần ba trăm ngân hàng kể từ khi nó bắt đầu một ngân hàng dọn dẹp trong, trích dẫn pháp lý khác nhau và vi phạm quy định.

bốn triệu rúp, công ty không được bảo hiểm tiền gửi, dẫn đến gần tổng mất tiền trong trường hợp của một ngân hàng đóng cửa. Cao cho vay lãi suất gây ra một thử thách khác tuy nhiên, các Ngân hàng Trung ương của Liên bang nga có đáng kể giảm giá kể từ năm.

Hiện tại giá khoảng — từ ngân hàng thương mại và năm — cho các khoản vay nhà Nước

Một lần thiết bị cho thuê đãi giá khoảng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và chi tiết của thỏa thuận