Nga Quyền Sở Hữu NhàChủ sở Hữu đánh Giá tăng Nga đến

mười phần trăm năm

Quyền sở Hữu nhà Tỷ lệ ở Nga trung bình. hai mươi sáu trăm từ năm, vươn đến một thời gian tất cả cao của. ba mươi phần trăm năm và một thấp kỷ lục của.

hai mươi phần trăm năm

Quyền sở Hữu nhà Tỷ lệ ở Nga là dự kiến sẽ được. phần trăm bởi sự kết thúc của quý này, theo kinh Doanh kinh Tế vĩ mô toàn cầu mô hình và các nhà phân tích sự mong đợi. Trong thời gian dài, Nga Quyền sở Hữu nhà Mức dự kiến xu hướng xung quanh. phần trăm năm, theo chúng tôi mô hình kinh tế. Kinh doanh kinh Tế học viên có thể xem, tải và so sánh dữ liệu từ gần hai trăm nước, trong đó có hơn hai mươi triệu kinh các chỉ số, tỷ giá chính phủ sản lượng trái phiếu, chỉ số chứng khoán và giá hàng hóa. Các kinh Doanh kinh Tế học ứng Dụng chương Trình Diện (.) cung trực tiếp thể truy cập vào dữ liệu của chúng tôi. Nó cho phép API khách hàng để tải về hàng triệu hàng của dữ liệu lịch sử, để truy vấn của chúng tôi thời gian thực lịch kinh tế, đăng ký để cập nhật và nhận được báo cho tệ, hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu. Trang này cung cấp các bản báo cáo mới nhất giá trị cho Nga quyền sở Hữu Nhà Tỷ lệ — cộng với phiên bản trước, lịch sử cao và thấp, ngắn hạn dự báo thời tiết và dài hạn dự đoán, kinh tế lịch điều tra sự đồng thuận và tin tức. Nga quyền sở Hữu Nhà Tỷ lệ — dữ liệu thực tế, biểu đồ lịch sử và lịch của chí — được cập nhật lần cuối vào ngày của