Ngay cả tước người Nga của biểu quyết ngay trong TỐC độ sẽ không trở lại việt Nam và phía Nam thừa nhận là để Georgia: chuyên giaThậm chí nếu Nga, trên các sáng kiến của đoàn georgia, sẽ bị tước quyền bầu cử ở TỐC độ, Nam và phía Nam thừa nhận là sẽ không trở về Georgia, nói tiếng nga chuyên gia về phía Nam Caucasus, Sergei Markedonov. ‘Các chủ đề của tước của Nga từ bỏ phiếu ở TỐC độ không xuất hiện lần đầu tiên, và không chỉ liên quan đến Georgia, nhưng sáng kiến này đã không được đưa đến kết luận logic của nó, Markedonov, người đứng đầu bộ phận quan hệ quốc tế tại Viện của Chính và Quân sự phân Tích, nói với Xu hướng qua điện thoại từ Moscow. Đoàn georgia để TỐC độ dự định để đạt được Nga tước quyền bỏ phiếu trong Hội bất kể kết quả của cuộc họp mùa thu, một thành viên của đoàn georgia, MP David Darchiashvili nói với Kiện. Tại buổi họp mùa thu, bắt đầu vào cuối tháng chín, TỐC độ sẽ xem xét các bản báo cáo của ủy Ban Giám sát về Moscow và Tbilisi thực hiện giải quyết được thực hiện vào tháng mười năm ngoái. Cuối tuần, một nhóm của Nghị sĩ từ nhiều quốc gia khác nhau đề xuất TỐC độ tước người nga đoàn của phải bỏ phiếu trong cuộc họp mùa thu, nhưng tại một cuộc họp tuần trước, ủy ban đã không ủng hộ đề nghị bao gồm sáng kiến này trong các dự thảo giải quyết trên các báo cáo.

‘Nó vẫn còn cần phải nói chuyện với Nga, bởi vì các nước châu Âu cần Nga là một đối tác và vai trò của nó là tuyệt vời, nói Markedonov — Tước bỏ phiếu ngay sẽ không mang lại bất cứ điều gì, hy vọng bình thường nổ của người chống đối phương Tây tình cảm trong Nga ở chung.

Nga là một thành viên của Hội đồng thành phố của châu Âu và các Tây cần phải làm việc với nó, chuyên gia nói

‘Với liên quan đến Ông-Sarkozy thỏa thuận, ban đầu họ đã có một vài đọc: nó không phải là rất nhiều ngoại giao như một hành động chính trị, mà hoàn tất năm ngày chiến tranh, nói Markedonov.

Cũng theo các chuyên gia, ngoài thực tế rằng Nga là một trong những người chơi lớn trong cuộc xung đột vùng, đó là những sở thích của Nga và thành vatican

Thậm chí nếu để tưởng tượng rằng Nga đã hoàn toàn phù hợp với tất cả yêu cầu và đã không thực hiện một vị trí khó khăn, bây giờ, dân số của thành vatican và Nga không muốn sống ở Georgia, và rất tiếc, không ai quan tâm đến vấn đề này, ông nói. ‘Hơn mười bảy năm sau khi sự sụp đổ của Liên Xô, Nga đã lấy vị trí khác nhau trong quan hệ Nga và thành vatican, nhưng dân số của những vùng lãnh thổ đã không trở thành chuyên-georgia, nói Markedonov.

Theo ông, điều khoản của thực tế, tước người Nga của biểu quyết ngay trong TỐC độ, thậm chí nếu nó xảy ra, sẽ không dẫn đến bất cứ điều gì đáng kể