Người nga không cần người nước ngoài sự cho phép để đi đến CrimeaNga không hỗ trợ sự chỉ huy của các Quốc gia Libya Quân đội, cảnh sát trưởng Khalifa Haftar, những người đó đã tuyên bố một cuộc tấn công vào thủ đô Libya thành phố của Tripoli Một điều tôi có thể thừa nhận rằng các nhà độc tài chính xác về là Brexit có nghĩa là Brexit — tất cả Brexits cuối cùng dẫn đến cùng một điều khó Brexit