Người Nước ngoài có thể Mua bất động Sản ở Nga. Cha Đỡ, Nga. Du Lịch Văn Hóa BlogNga là một trong những nước mà cung cấp một loạt các doanh nghiệp cơ hội cho đầu tư bất động sản và doanh nhân. Khác với nhà đầu tư địa phương, người nga luật cho phép người nước ngoài để thuê hay mua bất động sản ở trong nước.

Ví dụ, theo Đất nga Mã, các tổ chức nước ngoài không được phép để sản của mình xung quanh vùng biên giới.

Ngoài ra, có những giới hạn trong chỗ liên quan đến việc mua đất nông nghiệp ở trong nước

Do đó, quan trọng cho nhà đầu tư tiềm năng để tìm lời khuyên hoặc hỗ trợ từ chuyên cơ quan bất động sản.

Lối này, người nước ngoài sẽ không phải lo lắng về tội gian lận hoặc các rủi ro

Cơ quan bất động sản sẽ đảm bảo rằng các thủ tục mua được thực hiện theo luật pháp. Sau khi một người nước ngoài nhận dạng một tài sản đáp ứng nhu cầu của mình, bắt buộc phải gặp với người bán và lập một thỏa thuận. Đây là một tài liệu quan trọng sẽ có chứa thông tin liên quan đến các tài liệu cần thiết và những quy định của mua cuối cùng thỏa thuận. Các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc ký một thỏa thuận chấp nhận vào ngày khi những tài sản được chuyển giao cho người mua. Sau khi bước này, người chủ mới có để đăng ký khách sạn trong khi bán khởi tạo một de-đăng ký thủ tục. Đảm bảo rằng bạn thuê một địa phương tốt luật sư để đại diện các bạn trong những tài sản mua quá trình ở Nga