Nhận được một giấy phép lái xe: yêu cầu luật pháp và trường học lái xe — Người nước ngoài hướng Dẫn Nga — luật Sư ngaTìm hiểu nếu anh cần một giấy phép lái xe và làm thế nào để vượt qua nga kiểm tra lái xe

Như nhiều người khác, các nước châu Âu, có cả lý thuyết và vật lý bộ phận kiểm tra lái xe ở Nga

Tuy nhiên, lâu như giấy phép của bạn là vẫn còn giá trị trong đất nước của bạn, bạn có thể được phép chỉ mất kiểm tra lý thuyết và không phải là về thể chất kiểm tra lái xe. Nhớ rằng cả hai đang tiến hành chỉ trong tiếng nga, do đó bạn sẽ phải nói chuyện một số người nga. Như tuổi trẻ cho lái xe ở Nga là mười tám năm, bạn sẽ không thể lái xe trên đường nga cho đến khi tuổi đó, thậm chí nếu bạn đã đạt được một giấy phép quốc gia tại một tuổi trẻ hơn, ở nước nhà