Quân luật Sư, công Ty Luật ở Nga cho Mỗi thành Phố — nga luật Sư trực TuyếnKinh tế Bar của liên xô Oblast là một độc lập, hội luật sư ở luật mà chuyên cung cấp lời khuyên pháp lý khác nhau kinh doanh liên quan đến vấn đề

Họ cũng có tham gia