Quốc tế nợ bộ sưu tập cho Agrentinian Khách hàng ở NgaRV LLC đảm bảo qua tư pháp tố tụng sự trở lại của nợ của nga nhập khẩu ủng hộ của các người Argentina công ty xuất khẩu của trái cây tươi để Nga

Chúng ta đã thành công để phục hồi các món nợ ở Nga chỉ thông qua các thủ tục pháp lý, và kết quả là một thỏa thuận giữa các bên

Bốn tháng sau sự chấp thuận của hiệp định của các Trọng tài Tòa án của Tula oblast, Vitícola Princeton, khách hàng của chúng tôi đã nhận được chờ đợi từ lâu thanh toán. Tôi nghĩ là trường hợp này sẽ được xem như là một tiền lệ: đã có tối thiểu bộ tài liệu của chúng tôi xử lý cho nộp đơn khiếu nại, hơn nữa, luật của Argentina áp dụng cho các mối quan hệ của các bên, các trọng tài đã thỏa thuận không được ký kết giữa các bên.

Nhưng ngay cả trong những điều kiện này chúng tôi có thể xây dựng một chiến thuật hiệu quả, và để đạt được kết quả tuyệt vời»