Quyền lực của luật Sư ở NgaỞ Nga, quyền lực của luật sư có thể được cấp cho các loại hành động là khá nổi tiếng trong số công dân nước ngoài quan tâm hoàn thành các giao dịch khác nhau hay hoạt động qua một proxy. Chúng tôi có thể giúp với soạn thảo của một sức mạnh của luật sư, và tôi cũng có thể đại diện cho bạn trong các chất lượng của đại lý bổ nhiệm qua một quyền lực của luật sư.

Hầu hết các lần nga luật sư đại diện cho công dân hoặc công ty ở phía trước tòa án sẽ cần một chung sức mạnh của luật sư để hành động, thay mặt cho các khách hàng đại diện cho họ. Nga của chúng tôi, công ty luật có thể xử lý các loại khác nhau của pháp luật tranh chấp và bạn có thể cấp một giấy ủy quyền cho một luật sư của chúng tôi, những người sẽ có thể để đại diện các bạn ở tòa án. Một trong những vấn đề, trong đó các quyền lực của luật sư có thể giúp đỡ rất là giao dịch bất động sản. Điều này rất hữu ích cho người nước ngoài quan tâm đến việc mua hoặc tài sản cho thuê ở Nga và sẽ cho phép chúng để thực hiện hành động liên quan đến việc nói tài sản từ xa bằng cấp một quyền lực của luật sư, một luật sư của chúng tôi. Chúng tôi luật sư nga sẽ được giúp đỡ khi chuẩn bị bán-hợp đồng thuận, hợp đồng cho thuê hoặc bất cứ tài liệu nào đó cần chuyên môn pháp lý của một công ty luật địa phương.

Chúng ta có thể tiếp tục đại diện cho một công dân nước ngoài trong mối quan hệ với người bán

Nước ngoài công dân cũng có thể cấp một giấy ủy quyền khi quan tâm đến việc bán chỗ nghỉ ở Nga. Ví dụ, những người đã chuyển đến một nước khác, không còn muốn giữ chỗ ở đây có thể ban cho chúng ta một sức mạnh của luật sư qua đó chúng ta có thể hành động trên danh nghĩa của bạn khi bán bất động sản. Thương mại bất động sản giao dịch cũng có thể kết luận thông qua một quyền lực của luật sư của chúng tôi và luật sư nga có thể trợ giúp trong các vấn đề như vậy. Trong những trường hợp này, luật sư của chúng tôi cũng có thể tư vấn về quy định liên quan đến việc mua hay bán bất động sản. Nếu bạn có kế hoạch bắt đầu từ một doanh nghiệp ở Nga, nhưng anh không được ở trong nước hay không có thời gian để đến đây, cậu có thể cử một địa phương đại diện để bắt đầu công ty thủ tục đăng ký thay mặt bạn. Luật sư của chúng tôi ở Nga có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh đăng ký vấn đề và nếu được một quyền lực của luật sư, họ sẽ có thể hoàn toàn bộ thành lập công ty thủ tục thay mặt cho các nhà đầu tư ngoại quốc. Trong số các thủ tục, chúng tôi có thể xử lý khi mở một công ty ở Nga đang chuẩn bị tài liệu và nộp mình với các Ký Thương. Sức mạnh của luật sư sẽ đi cùng các tập tin đăng ký theo thứ tự cho các chủ doanh nghiệp để được hưởng lợi từ một nhanh quá trình đăng ký. Chúng tôi cũng có thể xử lý việc đăng ký với các cơ quan thuế và việc mở tài khoản ngân hàng công ty của bạn nếu bạn cần chúng ta đến. Nếu bạn đang ở nước ngoài và cần phải cung cấp một quyền lực của luật sư, bạn sẽ có thể làm điều đó bằng cách soạn thảo nó trong các quốc gia bạn đang sống trong một đất nước, bạn sẽ cần phải đi tới lãnh sự quán nga hay đại sứ quán và có quyền lực của luật sư soạn thảo đó. Bạn có thể cũng có quyền hạn của luật sư đã được chuẩn bị và bạn sẽ chỉ cần để có nó chứng ở đó.

Bạn sẽ cần hộ chiếu khi trình bày các quyền lực của luật sư

Một khía cạnh quan trọng để xem xét là rằng quyền lực của luật sư cần phải được đăng ở phía trước của công chứng viên trong lãnh sự quán nga hay đại sứ quán