Nga — Có được Phép Lái xe Quốc tế

Trang web công Dân của Liên bang nga, cũng như công dân nước ngoài không quốc tịch pháp, cư trú tại Liên bang nga có thể áp dụng để có được Phép Lái xe Quốc tế Sẽ có người MÁY phải đi theo một hợp lệ giấy phép từ quê nhà Tài liệu này hơi lớn so với tiêu chuẩn một hộ chiếu và bản chất là một dịch nhiều ngôn ngữ của các người giữ bình thường giấy phép lái xe với ảnh và thống kê. Trong hầu hết các nước tuy nhiên, ngắn hạn truy cập không cần