Thủ tục xin visa nga ở một Lãnh sự quán ngaXin visa nga là một quy trình phức tạp

Dưới đây là các chi tiết bước xin visa

Có một lời mời là một yêu cầu cần thiết để có được visa vào Nga. Một lời mời và một thị thực là hai chuyện khác nhau. Bên cạnh đó, một lời mời gọi là bước đầu tiên trong một ngoại quốc gia để áp dụng để Lãnh sự quán nga một visa. Lời mời khác tùy thuộc vào những mục đích của chuyến viếng thăm. Mỗi loại visa yêu cầu loại riêng của mình lời mời. Visa khi đến Nga có thể có một trong những loại: du lịch, kinh doanh nhân nhiệt làm việc hay sinh viên. Visa cũng khác nhau theo số mục họ cho phép của họ để giữ — mục duy nhất, đôi nhập hoặc nhập cảnh visa có sẵn. Ví dụ, nước ngoài của bạn bè quyết định để dành kỳ nghỉ của họ ở Nga và chính mục đích của chuyến thăm của họ sẽ được ngắm cảnh, nó là bạn tốt nhất để có được một khách du lịch thiệp mời cho họ, đó sẽ là một cơ sở cho nộp đơn xin visa du lịch đến Nga ở phương Lãnh sự quán nga. Một ngoại quốc gia có thể được áp dụng cho một hoặc hai visa, có giá trị đến ba mươi ngày, khi nhận được lời mời này. Mua một du khách mời đơn giản là vào một trong những cơ quan du lịch, như là họ đang đăng ký chính thức quốc tế công ty lữ hành. Để một doanh nghiệp nhập cảnh để Nga, nó là cần thiết để có được một doanh nghiệp mời đầu tiên. Kinh doanh lời mời đã ban hành và giao cho những công dân nước ngoài, những người có ý định đi du lịch để Liên bang nga cho bất kỳ kinh doanh liên quan đến các mục đích, như thương mại đàm phán hoặc tham vấn. Dựa trên một doanh nghiệp mời, người ta có thể áp dụng cho nhiều mục visa vào Nga. Vì vậy, bước đầu tiên này là để xác định loại visa là cần thiết (tùy thuộc vào mục đích của truy cập) và sau đó, có một loại thích hợp của lời mời. Bước thứ hai là thực sự áp dụng cho một thị thực tại Lãnh sự quán địa phương của Nga, dựa trên nhận được lời mời (một người ngoại quốc sẽ chỉ có một thị thực tại một Lãnh sự quán nga, nằm ở đất nước của họ, quyền công dân). Người nộp đơn cũng phải trả lệ phí lãnh sự, số tiền đó là được quyết định bởi các loại visa, phải mất bao lâu để vấn đề và một vài khía cạnh khác. Trong cả hai trường hợp, các tài liệu cần thiết cho khuất phục: Sau khi nhận được visa của bạn ở đại Sứ quán, điều quan trọng là phải đăng ký nó. Điều này được thực hiện trong vòng bảy ngày kể từ khi đến Nga. Quá trình này là thường được xử lý bằng những khách sạn hay bên mời (một công ty hoặc một cá nhân). Nếu các thị thực là không đăng ký một cách kịp thời