Thực Hiện Tố TụngThực thi pháp luật tố tụng ở Nga là một thủ tục theo luật định để thi hành quyết định của tòa án

Làm thế nào để bắt một khách sạn dưới một quyết định của tòa án

Thường xuyên hơn không phải là khách hàng hỏi câu này khi các con nợ không thực hiện một quyết định của tòa án cho việc phục hồi các món nợ và chấp hành viên hãy hứa hẹn với bạn và thuyết phục anh rằng họ đã gửi các thắc mắc đến tất cả các trường. Trong tình huống này, thu giữ tài sản của con nợ có thể là một biện pháp đó sẽ yêu cầu các con nợ trả nợ. Tổ chức thi hành chống lại các con nợ liên quan đến ảnh hưởng tiêu cực đối với các con nợ, như bắt giữ tài khoản thu giữ, và sau đó bán hàng của những tài sản chính (đôi khi cho một tương đối thấp giá) và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn là một con nợ và đã thực thi pháp luật tố tụng lập đối với bạn, hãy để tham gia RV

Chúng tôi thi hành luật sư sẽ giúp anh bảo vệ chống lại lạm dụng do nợ và hành vi trái pháp luật của người thay mặt, và nếu có thể, thì phải đảm bảo đình chỉ thực thi pháp luật tố tụng. Một chuỗi cửa hàng nộp một vụ kiện tụng với một trong những khách hàng của RV để bắt buộc anh ta để vào một hợp đồng cho thuê. Nguyên đơn đã thuê một tiền đề đó thuộc về các bị cáo, và cố gắng thực hiện một quyền ưu tiên để nhập vào một hợp đồng cho thuê cho một thời gian dài. Tuy nhiên, RV luật sư quản lý để chứng minh rằng các nguyên đơn không để thực hiện theo các thủ tục bắt buộc thực hiện một quyền ưu tiên để nhập vào một hợp đồng cho thuê cho một thời gian dài hơn và vì vậy các cơ sở tại vấn đề là, chúng ta hãy để một người thuê nhà mới