Tốt nhất liên Kết Độ Chuyên nghiệp kế Toán ở NgaMột liên kết là bước đầu tiên mà nhiều em học sinh lấy của họ, học cao hơn cuộc hành trình

Sinh viên quan tâm tài chính có thể muốn học chuyên nghiệp kế toán

Chương trình có thể thay đổi trong các khóa, nhưng chung lớp học được quản lý và kế toán chi phí của chính phủ, kế toán và kiểm thuế thu nhập luật kinh doanh, và thông tin quản lý rủi ro