Trọng tài Tòa án liên bang Ngacó nghĩa là giải quyết tranh chấp rose từ kinh doanh hoạt động hoặc kinh tế, hợp đồng giữa hai hay nhiều người và ít nhất một trong số các bên phải là một công ty nước ngoài hoặc một công ty nước ngoài có vốn đầu tư ở Nga.

Tuy nhiên, nếu bên gửi tất cả những bằng chứng chứng minh được sự tồn tại của một thỏa thuận giữa bên, sau đó là nước Nga đã đăng ký và phê chuẩn New York hội Nghị về công Nhận và thực Thi pháp luật của nước Ngoài trọng tài giải Thưởng năm và ai biết chính xác những thủ tục thực thi khi tình hình phải tất cả sự tôn trọng pháp luật yêu cầu của nga tòa án liên bang.

Việc thực hiện một Sự nước ngoài doanh nhân, những người đang tìm kiếm một luật sư giỏi ở Nga có thể đếm trên luật sư họ tìm thấy trên web luật Sư Nga

Tôi hài lòng bởi những cộng tác với họ, bởi vì họ chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng của tôi quan tâm làm kinh doanh ở đất nước này