Vai trò của thuế thu nhập của người có thể in hình của thu nhập của địa phương ngân sách của NgaKhông lấy bất kỳ thông tin trong những trang web bởi bất kỳ dịch vụ mà không có sự cho phép chính thức của nhà Xuất bản TÀI chính và TÍN dụng.

Tại điều vai trò thuế thu nhập của người có thể in hình của địa phương ngân sách của Nga là chi tiết phân tích.

Nó là minh chứng về cơ bản, giá trị của các thuế cho ngân sách địa phương

Sự gia tăng trong một phần thuế cố định trên cơ sở liên tục sau lưng ngân sách của thành phố đoàn bằng Ngân sách luật của Liên bang nga đã được chứng minh. thuế, thuế thu nhập của người vật lý, ngân sách địa phương, thu nhập của ngân sách của thành phố công đoàn, tỷ lệ hiệu quả của việc đánh thuế thu nhập