Vĩnh viễn Nhiệm vụ của Liên bang nga đến các Vương QuốcChúng tôi cám ơn, Ngài Tổng thống, cho triệu tập cuộc họp hôm nay trên sát vấn đề trong Vương Quốc gia gìn giữ hòa bình và hoạt động chính trị đặc biệt nhiệm vụ. Chúng tôi rất biết ơn Anh, Alexander Zouev, Trợ lý Tổng thư Ký cho Quy định của pháp Luật An ninh và các tổ Chức và cảnh Sát Ủy viên của các nhiệm Vụ ở Sudan, cộng Hòa Dân chủ công Gô, và Haiti cho kỹ lưỡng của họ và hữu ích họp. Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để tỏ lòng cảm ơn đến tất cả cảnh sát gìn giữ hòa bình cho họ sự phục vụ vị tha và lương tâm thực hiện nhiệm vụ của họ lúc ở cực kỳ hoàn cảnh khó khăn.

Là một trong những đại lý của gìn giữ hòa bình công việc cảnh sát thực hiện nhiệm vụ chính. Họ không chỉ là giúp đỡ để giữ trật tự công cộng, và hỗ trợ chính Phủ’ nỗ lực để bảo vệ người dân các nước nơi họ đang triển khai, họ cũng có một vai trò quan trọng trong cải cách thực thi pháp luật, các tổ chức và xây dựng năng lực quốc gia trong lưu trữ Kỳ. Nhiều hơn và nhiều hơn thường thì họ phải cung cấp sự trợ giúp trong việc giải quyết các vấn đề chẳng hạn như việc chống tội phạm có tổ chức buôn bán bất hợp pháp trong ma tuý, buôn người, và các mối đe dọa an ninh. Đó thường là cảnh sát những người phục vụ như là một liên kết giữa người máy chủ Kỳ và chính Phủ của họ cũng như giữa các người và người gìn giữ hòa bình hiện diện. Khi công việc của họ là thành công, nó có thể tăng cường công dân sự tự tin trong tổ chức nhà Nước và tạo ra những điều kiện thuận lợi để quay trở lại với cuộc sống bình thường trong khi thiết lập các điều kiện để có hòa bình lâu dài và hòa hợp dân tộc. Trong việc cung cấp hỗ trợ như vậy, thay mặt cho cả cộng đồng quốc tế, cảnh sát, như tất cả các Vương Quốc gia gìn giữ hòa bình, phải kiên định thực hiện các Hội đồng An ninh của nhiệm vụ, và luôn duy trì điều Lệ của liên Hiệp Quốc và những nguyên tắc cơ bản của gìn giữ hòa bình sự đồng ý của các bên, công bằng và tránh sử dụng vũ lực ngoại trừ trong trường hợp tự vệ và bảo vệ của nhiệm vụ này. Việc xây dựng và tin tưởng dựa trên quan hệ với nước chủ nhà và lấy của họ trên toàn quốc xác định ưu tiên vào tài khoản đang vô cùng thành phần quan trọng của hiệu quả nhiệm vụ hoàn thành. Đó là một điều kiện của thành công trong khu vực này mà các nguyên tắc của quốc gia quyền sở hữu và tôn trọng quốc gia chủ quyền có quan sát. Một hầu như không thể nói được hiệu quả hỗ trợ quốc tế nếu Liên hiệp Quốc nhiệm vụ hiện diện của nhiều năm đã chỉ ra nghỉ những nỗ lực của liên Hiệp Quốc, cho những sĩ quan của cảnh sát địa phương.

Chúng ta cũng không nên quên rằng nó là cảnh sát địa phương, những người có trách nhiệm để đảm bảo vệ của dân thường

Nhiệm vụ của cảnh sát thành phần triển khai ở gìn giữ hòa bình hoạt động phải được chính xác và thực tế cũng như tham gia vào quốc gia tài khoản chi tiết cụ thể và thực tế trên mặt đất. Các mục tiêu và phạm vi triển khai của họ cũng phải có khả năng để làm được điều chỉnh nhanh chóng dựa trên những thay đổi đó xảy ra trong máy chủ của họ Kỳ. Trong bối cảnh đó, chúng tôi khuyến khích liên tục cuộc đối thoại giữa các Hội đồng An ninh, quân đội và cảnh sát góp phần quốc gia và lưu trữ Kỳ trên mọi khía cạnh của những công việc của gìn giữ hòa bình hoạt động, bao gồm kế hoạch và nhiệm vụ-các giai đoạn thiết kế. Nó đi mà không nói điều đó cho cảnh sát để làm công việc của họ có hiệu quả những vật chất cần thiết, kỹ thuật và nhân lực nên ở chỗ đó. Nhiệm vụ phải cải thiện kế hoạch của họ và quản lý, tăng của họ hiệu quả trong việc sử dụng các tài nguyên họ có và không cần chi phí và sao chép các chức năng. Nơi những quy trình có liên quan, điều quan trọng là thư Ký xem xét cẩn thận ý kiến và khuyến cáo của cảnh sát góp phần quốc gia. Như là một cảnh sát quốc gia đóng góp, Liên bang nga có tiếp tục mở rộng sự đóng góp của mình để liên Hiệp Quốc gìn giữ hòa bình các hoạt động và để triển khai các sĩ quan có các kỹ năng để làm nhiệm vụ. Từ năm hơn năm trăm nhân viên của cơ quan khác nhau ở Nga của Bộ Nội vụ đã trở thành cảnh sát gìn giữ hòa bình, và nó rất quan trọng với chúng tôi mà liên Hiệp Quốc đại diện có thường xuyên ý của họ tuyệt vời chuyên nghiệp. Chúng tôi đã xin lưu ý rằng sau đầu tiên liên Hiệp Quốc Trưởng của cảnh Sát hội nghị thượng Đỉnh vào năm Nga thực hiện cam kết nó đã được thực hiện để tăng gấp đôi số lượng cảnh sát của nó gìn giữ hòa bình. Hôm nay nga nhân viên cảnh sát đang hoạt động ở Nam Sudan, Cộng Hòa dân chủ công Gô, Colombia, Kosovo Haiti và Síp, và hai mươi phần trăm người trong số họ là phụ nữ. Những đóng góp của phụ nữ để công việc của cảnh sát cũng là phát triển đều ở Nga riêng của mình, và trong, như đã hứa, chúng tôi được đào tạo một nhóm phụ nữ sĩ quan tham gia vào cảnh sát các thành phần của Vương Quốc gia nhiệm vụ.

Hoàn toàn, ba mươi-năm người phụ nữ từ Nga và một số quốc gia châu Phi tham gia các khóa học

Bộ Nội vụ nga của liên Hiệp Quốc chứng nhận trung tâm đào tạo được đào tạo cảnh sát gìn giữ hòa bình, kể cả người nước ngoài một cách liên tục và cơ sở chuyên nghiệp. Kể từ năm, nó đã được huấn luyện nhiều hơn, sáu trăm nga sĩ quan và năm trăm cảnh sát nước ngoài gìn giữ hòa bình, bao gồm cả các chỉ huy, từ nhiều hơn năm mươi quốc gia.

Liên bang nga có kinh nghiệm trong lĩnh vực của hoà bình nghề mà chúng ta đã sẵn sàng để chia sẻ

Chúng tôi cũng đã sẵn sàng để triển khai các chuyên gia để tham gia vào công việc của chuyên ngành cảnh sát nhóm trong Vương Quốc gia nhiệm vụ và để xem xét vấn đề của cảnh sát nga sĩ quan tham gia trong nhóm như vậy’ dự án, kể cả cùng với các nước nói tiếng anh trong nhiệm vụ