Visa nga, để có được Visa nga, Visa để Nga cho người nước ngoàiLàm quen với khái niệm của một người nga visa

(Này phải được đăng ký bởi một đại lý du lịch hay những PVU hộ Chiếu và dịch Vụ Visa của Bộ Nội Vụ) Liên lạc với đại sứ quán nga lãnh sự quán để tìm ra chính thức của họ yêu cầu xin visa, như họ có sự khác biệt giữa các khu vực