Bán và Mua Hợp đồng cho Nga và tiếng ngaCác Hợp đồng Bán cho Nga, trong một tiếng nga và dạng cần được sử dụng bởi công ty nước ngoài có bán sản phẩm của họ ở Nga

Hợp đồng có thể được sử dụng cho các quốc tế, bán loại khác nhau của sản phẩm ở Nga: nguyên vật liệu chế tạo bộ phận hàng tiêu dùng, thiết bị, máy móc)

Để đảm bảo một hợp đồng của bạn, chúng tôi đã được liệt kê một số lựa chọn cho bạn lựa chọn cho một số cụ thể khía cạnh của những hợp đồng (sản phẩm giá, hình thức và ngày thanh toán, thời hạn giao hàng.).

Hợp đồng là thích nghi với việc sử dụng thương mại và thực hành của các trường nga, và những đặc tính của Nga buôn luật

Một hướng dẫn trong tiếng anh trên Đàm phán hợp Đồng ở Nga là cung cấp các hợp đồng