Nga — tiền cấp Dưỡng con nợ ở phoenix khu vực được gửi đến tu việnTƯ ngày

một triệu) và họ đánh triệu rúp (đô la

bảy triệu). Vào tháng giêng năm, khu vực chấp hành viên effectuated, bắt giữ của người mắc nợ tính theo giai điệu của hơn một triệu rúp (đô la. bảy triệu) chủ yếu là các thiết bị gia dụng, đồ nội thất và chiếc xe