Quyền lực của luật Sư — Tổng Lãnh sự quán Nga ở SeattleLãnh sự quán cung Xác thực của quyền hạn của luật sư, rút ra ở Hoa Kỳ để được sử dụng ở Nga. Một quyền lực của luật sư có thể được xác nhận trên danh nghĩa của một hoặc nhiều Hiệu trưởng trong tên của một hoặc nhiều Lý. Xác thực của bất kỳ loại sức mạnh của luật sư đã yêu cầu Chính cá nhân xuất hiện ở Lãnh sự quán.

Quyền lực của luật Sư để Xử lý của Thư Đến và Bưu kiện, quyền Lực của luật Sư để Xử lý tiền Gửi Ngân hàng và Xác thực của Chuyển giao quyền Hạn của luật Sư.

Lãnh sự quán cung Chữ ký Xác nhận cho tài liệu điều đó không mâu thuẫn với pháp Luật nga

Trong Chữ ký Xác nhận Lãnh sự chứng nhận danh tính của một ứng viên. Xin lưu ý rằng trong việc tuân thủ Điều của các nguyên Tắc Cơ bản của Liên bang nga trên công Chứng viên, các quan chấp chính xác chữ ký chỉ và không phải là tin cậy của các sự kiện đã nói trong tài liệu