Vay chống lại sự Tin tưởng hóa Đơn — làm thế Nào là khoản Vay chống lại sự Tin tưởng Biên lai được viết tắtTất cả nội dung trên trang web này, bao gồm cả từ điển, văn địa lý, và các dữ liệu tham khảo là cho mục đích thông tin